WEFA_web-6

Sağlık Yardımları

İlaç ve tıbbi malzeme yardımı:
Fakir insanlara ve kriz bölgelerinde ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi malzeme yardımı.

Yaralıların tedavisi:
Kriz şartlarında yaralanan insanların çeşitli hastanelerde tedavilerinin yapılması.

Sağlık taramaları:
İhtiyaç duyulan yerlerde çeşitli sağlık ekipleri oluşturularak, düzenli sağlık taramalarının yapılması.

Sağlık çadırlarının oluşturulması:
Kriz bölgelerinde sağlık çadırlarının kurularak mağdurların tedavilerinin yapılması.

Mobil hastane oluşturulması:
Gezici hastaneler oluşturularak ulaşılamayan bölgelerde sağlık hizmetlerinin verilmesi.