Misyon

yetim

 • İnsan onuruna yakışır bir dünyada yaşamaya katkıda bulunmak
 • Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak
 • Muhtaç ve mağdurlara insani yardım ulaştırarak onlara onurlu bir yaşam sunmak
 • Veren el ile alan el arasında köprü olmaya çalışmak
 • İyiliği her zaman her yerde yaşatarak, yeryüzünde iyiliğin yayılmasına katkıda bulunmak

ANA-FOTO-03

Vizyon

ANA-FOTO-03 

 • Savaş ve doğal afetlerin sebep oluğu olumsuzluklar giderilerek bireyleri ve toplumu kendi ayakları üzerinde duracakları ortama kavuşturmak
 • Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek
 • Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak
 • Kriz anında en az zarar için, en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak
 • Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek

Çalışma İlkeleri

waisenkinder

 • Emaneti en uygun şekilde; yerinde, zamanında ve bağışçıların iradesine uygun olarak kullanmak
 • Sadece bir çevrenin değil, tüm insanlığın ortak değeri olarak hareket etmek
 • Yardımları hızlı, titiz ve güvenilir bir şekilde muhtaçlara ulaştırmak
 • Markayı ya da ismi değil, hizmeti; iyilik ve yardımı öne çıkarmak
 • Yardım yaparken herhangi bir beklenti içinde olmamak
 • Ayırım yapmadan ihtiyacı olan herkese yardım etmek
 • Yardımın kalıcı ve çözüme odaklı olmasını sağlamak
 • Herhangi bir grup veya cemaate bağlı olmamak
 • Yardım edene ve yardım edilene saygı duymak
 • Hukuka uygun ve şeffaf çalışma yapmak
 • Ahlâklı, adil, sorumlu ve duyarlı olmak
 • Politik faaliyette bulunmamak
 • Her türlü israftan kaçınmak

spende

Çalışma Alanları

projekte

 • Ramazan, Kurban, Zekât, Yetim Sponsorluğu, Yetimhane, Su Kuyusu, Gelir Temini Projeleri
 • Katarakt Ameliyatları, Sağlık Ocakları, Sağlık Taramaları
 • Gönüllü Çalışmaları
 • Eğitim Yardımları
 • Sağlık Yardımları
 • Sosyal Yardımlar
 • Yerel Faaliyetler
 • Acil Yardımlar